Vyberte vlek pro rezervaciObsazení vleků - dnes


Čas Vlek č.1 - 6m (malé překážky) Vlek č.2 - 6m (bez překážek) Vlek č.3 - 9m (velké překážky) Vlek č.4 - 9m (velké překážky)
10:00 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0
12:00 0 0 4 4
13:00 3 0 4 4
14:00 0 2 3 4
15:00 0 0 4 4
16:00 4 3 4 4
17:00 4 4 4 4
18:00 4 4 4 4

  Areál v provozu. 

Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně 120 minut před objednaným termínem

 V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje náklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby. V případě, že klient požaduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než 120 minut před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase je na rozhodnutí provozovatele, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu přijde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodávající přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient přijde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než 120 minut před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

V případě nemožnosti čerpat službu z důvodu:

- vyšší moci má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. V takovém případě si provozovatel nárokuje naklady ve výši 5% z hodnoty uhrazené služby jako administrativní náklady a částka bude stržena při refundaci platby.

- na straně provozovatele má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Pokud klient požaduje zpět finanční prostředky za uhrazenou službu bude hodnota služby refundována zpět na účet ze kterého byla uhrazena. 

Do areálu se dostavte minimálně 30 minut před rezervovaným termínem. V případě neuhrazené rezervace může nedostavení se 15 minut před rezervací nebo neoznámení zpoždění znamenat, že Vámi rezervovaný termín bude přenechán jinému zájemci. Jezdec může využívat k jízdě pouze vlek, který má rezervován.

Kredit:
- kreditem se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky hodnota, která:

  1. představuje pohledávku vůči společnosti Wake sport s. r. o.,
  2. je uchovávaná elektronicky v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz,
  3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
  4. je přijímán pouze společností Wakesport s. r. o.

- kreditem se rozumí výměna peněžních prostředků, poukázaných pro klienta, jejichž příjemcem je společností Wakesport s. r. o., za kredit ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Kredit je připsán v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz
- čerpáním kreditu se rozumí bezhotovostní platba za služby poskytované společností Wake sport s. r. o. odepsáním příslušné hodnoty kreditu z individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz - kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na r.wakesport.cz
- kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na r.wakesport.cz
- v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz má klient přehled o platbách a čerpání kreditu

V případě plateb nás kontaktujte na email: info@wakesport.cz, tel .: +420 607 076 412