Vyberte vlek pro rezervaciObsazení vleků - dnes


Čas Vlek bez překážek Vlek malé překážky Velký vlek (4 překážky) Velký vlek (2 překážky) Paddleboard
10:00 4 4 4 4 6
11:00 4 4 4 4 6
12:00 4 4 4 4 6
13:00 4 4 4 4 6
14:00 4 4 4 4 6
15:00 4 4 4 4 6
16:00 4 4 4 4 6
17:00 4 4 4 4 6
18:00 4 4 4 4 6
19:00 4 4 4 4 6
20:00 4 4 4 4 6

Provoz vleků v říjnu pouze po předchozí telefonické rezervaci na čísle 774 181 219.


Upozorňujeme že:

- rezervace je platná pouze v případě uhrazení online 
- platba převodem je dokončena až druhý den a v den provedení je vedena jako nezaplacená
- platba online je zvýhodněna slevou 5%-
- rezervace bez úhrady online je možná pouze osobně v areálu a v den uplatnění

Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně 30 minut před objednaným termínem a to  v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz nebo telefonicky na tel. 774 181 219. V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za službu. V případě, že klient požáduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než 30 minut před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase je na rozhodnutí prodávajícího, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu příjde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodavájící přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient příjde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než 30 minut před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

Do areálu se dostavte minimálně 30 minut před rezervovaným termínem. V případě neuhrazené rezervace může nedostavení se 15 minut před rezervací nebo neoznámení zpoždění znamenat, že Vámi rezervovaný termín bude přenechán jinému zájemci. Jezdec může využívat k jízdě pouze vlek, který má rezervován.

Bonus program, kredit

V rámci individuálního účtu v online rezervačním systému na r.wakesport.cz má klient právo využívat bonus program a úhradu formou předplaceného kreditu.

Bonus program:
- platí pouze při úhradě služby online přes platební bránu nebo čerpáním předplaceného kreditu
- vztahuje se pouze na typ jízdného 1. hodina individuál, nikoli na pronájem celého vleku a půjčovnu vybavení
- do bonus programu je započítávána celková útrata, která proběhla v online rezervačním systému na r.wakesport.cz a byla uhrazena přes platební bránu, nebo čerpáním předplaceného kreditu
- v rámci bonus programu má klient za každé uhrazené 2000,- Kč nárok na slevu 10% z individuálního jízdného , až do maximální výše slevy 50%
- jednou získaná sleva je trvalá a platí i v následujícíhc sezónách

Kredit:
- kreditem se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky hodnota, která:

  1. představuje pohledávku vůči společnosti Wake sport s. r. o.,
  2. je uchovávaná elektronicky v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz,
  3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
  4. je přijímán pouze společností Wakesport s. r. o.

- kreditem se rozumí výměna peněžních prostředků, poukázaných pro klienta, jejichž příjemcem je společností Wakesport s. r. o., za kredit ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Kredit je připsán v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz
- čerpáním kreditu se rozumí bezhotovostní platba za služby poskytované společností Wake sport s. r. o. odepsáním příslušné hodnoty kreditu z individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz - kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na r.wakesport.cz
- kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na r.wakesport.cz
- v rámci individuálního účtu klienta na r.wakesport.cz má klient přehled o platbách a čerpání kreditu

V případě plateb nás kontaktujte na email: info@wakesport.cz, tel .: +420 774 181 219