Vyberte vlek pro rezervaciProvozní doba areálu září.
Pondělí až pátek 13:00 až 19:00
Sobota a neděle 10:00 až 19:00
Mimo provozní dobu po předchozí rezervaci. Rezervace mimo provozní dobu musí být uhrazena online. (platební brána, kredit)

Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně 30 minut před objednaným termínem a to  v online rezervačním formuláři na r.wakesport.cz nebo telefonicky na tel. 774 181 219. V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za službu. V případě, že klient požáduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než 30 minut před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase je na rozhodnutí prodávajícího, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu příjde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodavájící přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient příjde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než 30 minut před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

Do areálu se dostavte minimálně 30 minut před rezervovaným termínem. V případě neuhrazené rezervace může nedostavení se 15 minut před rezervací nebo neoznámení zpoždění znamenat, že Vámi rezervovaný termín bude přenechán jinému zájemci. Jezdec může využívat k jízdě pouze vlek, který má rezervován.

V případě plateb nás kontaktujte na email: info@wakesport.cz, tel .: +420 774 181 219